Concediul medical este, conform normelor în vigoare, perioada în care, în baza unui certificat medical, salariatul întrerupe activitatea normală de muncă din cauza stării de sănătate. Noi reguli privind acordarea concediilor medicale au intrat recent în vigoare, prin intermediul unui act normativ publicat în Monitorul Oficial, care aprobă, printre altele, un model actualizat de adeverinţă din care să rezulte numărul de zile de concediu medical din ultimul an, pe care angajatorul este obligat să o acorde salariatului pentru acordarea certificatelor de concediu medical.

Potrivit legislaţiei în vigoare, concediul medical este perioada în care, pe baza unui certificat medical, salariatul întrerupe activitatea normală de muncă, din cauza stării de sănătate. Astfel, persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate au dreptul la concedii medicale şi la plata indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate, dacă:

  • desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, precum şi orice alte activităţi dependente;
  • desfăşoară activităţi în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;
  • beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii;
  • sunt asociaţi, comanditari sau acţionari.

Acordarea concediilor medicale şi plata indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate sunt reglementate în prezent prin intermediul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, în vigoare de la 1 iunie 2006. Normele privind procedura de acordare a concediilor medicale au fost modificate recent, prin intermediul Ordinului CNAS nr. 8/2016, publicat înMonitorul Oficial, Partea I, nr. 46 din 20 ianuarie, act normativ care aprobă noi proceduri de acordare a concediilor medicale şi despre care AvocatNet.ro a scris aici.

Totodată, documentul citat aprobă modelul adeverinţei pe care angajatorul este obligat să o elibereze salariatului, adeverinţă din care trebuie să rezulte numărul de zile de concediu medical avute de asigurat în ultimul an, în vederea acordării certificatelor de concediu medical.

Plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate au obligaţia să elibereze asiguratului adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical, conform modelului prevăzut in anexa nr. 19„, scrie în Ordinul CNAS nr. 8/2016, în vigoare din 20 ianuarie.

Important! Potrivit actului normativ, adeverinţa are o valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.

Noul model al adeverinţei folosite în 2016, pe care salariatul trebuie să o prezinte medicului de familie, în vederea acordării concediului medical, poate fi descărcat din fişierul ataşat acestui articol, atât de către angajatori, cât şi de salariaţi.

Principalele prevederi ale acordării concediului medical

Vă reamintim că, potrivit legii, stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor amintite anterior este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, însă există şi excepţii de la această regulă, printre ele fiind cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA, când dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă nu sunt condiţionate de realizarea stagiului de cotizare.

De asemenea, concediul şi indemnizaţia pentru risc maternal nu sunt condiţionate de stagiul de cotizare.

Persoanele asigurate sunt obligate să anunțe plătitorul despre acordarea concediului medical și să prezinte certificatul de concediu medical pentru plata indemnizației până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care s-a  acordat concediul.

Perioada pentru care medicul de familie poate acorda concediu medical pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă este de maximum 45 de zile calendaristice în ultimul an, iar după această perioadă eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.

Numărul maxim de zile remunerate pentru incapacitate temporară de muncă este de 183 de zile în interval de un an.

De-acum, potrivit Ordinului CNAS nr. 8/2016, la externarea din spital, inclusiv pentruspitalizarea de zi, se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar în cazuri speciale, până la maximum 21 de zile calendaristice.

Important! Din luna iulie a anului trecut, salariaţii nu mai pot fi verificaţi la domiciliu atunci când se află în concediu medical, aşa cum se întâmpla anterior intrării în vigoare a Legii nr. 183/2015. Mai multe detalii despre eliminarea „poliţiei” concediilor medicale găsiţi aici.

Tipurile de concediu medical şi indemnizaţiile ce pot fi acordate salariaţilor sunt următoarele:

  • concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;
  • concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
  • concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate;
  • concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;
  • concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal.

 

Din fişierul alăturat puteţi descărca un model de adeverinţă pentru medicul de familie, cu zilele de concediu medical din ultimele 12 luni.

Modelul de adeverinta este:

ANGAJATOR / CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

…………………….

Nr. de inregistrare . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se certifică că domnul/doamna ……………………..CNP ……………………….act de identitate ………seria ……nr. ………,eliberat de …………………….. la data de …………….cu domiciliul în………………………….., str. ……………….. nr. . . . . ., bl.  ……, ap.  …….. , sectorul/judeţul ………….., are calitate de persoană asigurată pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar ca datele din adeverinţă sunt corecte şi complete.

Numărul de zile de concediu medical de care persoana asigurată a beneficiat în ultimele 12 luni este de ……………..zile, până la data de ……………., aferente fiecărei afecţiuni în parte, după cum urmează:

 

Cod de indemnizaţie Număr zile concediu medical în ultimele 12 luni
   
   
   

 


Reprezentant legal angajator/Președinte – director general, ……………………………………………………………………………………..

 

Colegiul Pacientilor – asociatie de pacienti, adeverinta, adeverinta salariat, aparam drepturile pacientilor si ii informam.

Un gând despre „Adeverinţa acordată salariaţilor pentru concediul medical 2016

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.