Guvernul a aprobat, miercuri, pachetele de servicii medicale si contractul-cadru privind reglementarea conditiilor acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016 — 2017.

Articolul integral poate fi citit aici.

Colegiul Pacientilor, asociatie de pacienti, protectia pacientilor, drepturile pacientilor.