COMUNICAT BUGETUL CNAS – SUPLIMENTAT CU APROAPE 1,14 MILIARDE LEI
Guvernul României a aprobat suplimentarea bugetului CNAS cu 1,139 miliarde lei, în cadrul rectificării bugetului de stat pe anul 2016, efectuată printr-o Ordonanţă aprobată în data de 10 august a.c.

Din aceste fonduri suplimentare, 868,422 milioane lei sunt credite de angajament ce vor fi utilizate astfel: 705,106 milioane lei pentru asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate, iar 163,316 milioane lei pentru programele naţionale de sănătate curative. Restul de 271,000 milioane lei vor fi transferuri de fonduri destinate acoperirii creşterilor salariale din unităţile sanitare cu paturi, reglementate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 20/2016.

Bugetul aprobat, împreună cu redistribuirile de fonduri operate între capitolele bugetului FNUASS, va permite creşterea sumei alocate contractelor cost-volum şi costvolum-rezultat, respectiv extinderea tratamentului fără interferon la pacienţii cu hepatită cronică C în alte stadii de fibroză decât cele tratate în prezent, reînnoirea contractelor încheiate în anul 2015 pentru oncologie (melanom malign, cancer de prostată, cancer pulmonar) şi intrarea în proces de negociere pentru alte molecule incluse condiţionat în lista medicamentelor compensate (arii terapeutice: oncologie, cardiovascular, diabet zaharat etc.)

Totodată, se suplimentează şi creditele de angajament alocate asistenţei medicale primare (+73,205 milioane lei), asistenţei medicale clinice de specialitate din ambulatoriu (+89,334 milioane lei), asistenţei medicale paraclinice (+30,880 milioane lei), asistenţei medicale spitaliceşti (+172,060 milioane lei), prestaţiilor medicale acordate în baza documentelor internaţionale (+180,000 milioane lei), dispozitivelor şi echipamentelor medicale (+21,229 milioane lei) şi centrelor medicale multifuncţionale (+8,700 milioane lei).

Finanţarea programelor naţionale de sănătate curative cu credite de angajament se suplimentează astfel:

– programul de hemodializă şi dializă peritoneală cu 41,518 milioane lei;

– programul de diabet zaharat cu 37,645 milioane lei;

– programul de boli cardio-vasculare cu 26,720 milioane lei;

– programul de hemofilie şi talasemie cu 18,682 milioane lei;

– programul de boli neurologice cu 16,471 milioane lei;

– programul de ortopedie cu 12,843 milioane lei;

– programul de boli rare cu 6,050 milioane lei;

– programul de diagnostic/tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă cu 3,387 milioane lei.
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SERVICIUL RELAŢII CU ASIGURAŢII, PRESĂ ŞI PURTĂTOR DE CUVÂNT Calea Călăraşilor nr. 248, bloc S19, Sector 3, Bucureşti E-mail: media@casan.ro, tel. 0372.309.262, Fax.0737.309.165

Biroul de presă

Tag: Colegiul Pacientilor, asociatie de pacienti. Protectia pacientilor, Drepturile pacientilor