Conditiile din multe spitalele romanesti sunt socante! Bugetul CNAS creste cu doar 10,42%

Daca guvernul dadea o ordonanta in miez de noapte pentru imbunatatirea conditiilor din spitale nu cred ca se supara nimeni… spune o postare devenita virala zilele acestea.

Conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2017 aprobate de Parlamentul României, CNAS va dispune de fonduri de 28,81 miliarde lei, cu 2,72 miliarde lei mai mult decât în anul precedent (+10,42%). Fondurile suplimentare vor fi direcţionate către toate capitolele de cheltuieli pentru sănătate, astfel:
Pentru produsele farmaceutice, materialele sanitare specifice şi dispozitivele farmaceutice este prevăzută o creştere de 3,48%. Fondurile suplimentare vor fi direcţionate spre medicamentele utilizate în programele naţionale cu scop curativ (+24,14%), materialele sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ (+8,58%), serviciile medicale de hemodializă şi dializă peritoneală (+6,90%) şi dispozitivele medicale (+6,88%);
Pentru serviciile medicale în ambulatoriu este prevăzută o creştere de 9,89%. Creşterea va viza atât asistenţa medicală primară (+8,33%) şi cea clinică de specialitate (+13,25%), cât şi serviciile paraclinice (+9,36%), cele stomatologice (+5,96%) şi cele din centrele medicale multifuncţionale (+14,47%);
Pentru serviciile unităţilor sanitare cu paturi este prevăzută o creştere de 5,63%;
Pentru îngrijirile medicale la domiciliu este prevăzută o creştere de 14,49%;
Totodată, vor creşte şi transferurile de la bugetul de stat necesare acoperirii majorărilor salariale din unităţile sanitare cu paturi, prevăzute de Legea 250/2016.
Se diminuează însă cu 34,77% fondurile alocate prestaţiilor medicale acordate în baza documentelor internaţionale, deoarece a fost depăşit vârful de plată a obligaţiilor financiare scadente.
Totodată, CNAS este autorizată să încheie contracte în limita creditelor de angajament de 3,09 miliarde lei pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat. Aceste credite de angajament vor permite finalizarea negocierilor demarate pentru ariile terapeutice oncologie şi hepatite virale cronice.
„Bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe anul 2017 este construit echilibrat, iar majorarea finanţării cheltuielilor se bazează pe estimarea creşterii veniturilor din contribuţiile de asigurări de sănătate şi va permite un acces mai bun al asiguraţilor la serviciile de sănătate ” – a declarat Radu Gheorghe Ţibichi, preşedintele CNAS.