Colegiul Pacientilor cere conditii mai bune pentru medicii de familie din centrele de permanenta. Nu vrem centre doar pe hartie, vrem ca medicii de familie sa fie motivati si sa isi doreasca sa lucreze in aceste centre!
În atenţia Domnului Cons. Sup. Dr.: Iordan Geantă,

mail: iordan.geanta@ms.ro;

tel. 021.3072.573,

Acte normative în transparență

Referitor la: proiectul de act normativ: Referatul şi Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697 / 112 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă:

► este propusă o creştere de 50 % a tarifului orar, de la 12,8 lei/oră la 19, 2 lei/oră pentru medicii de familie şi a tarifului orar de la 8 – 10 lei/oră la 12 – 14 lei/oră pentru asistenţii medicali care lucrează în regim de gardă.
▌Pentru a interveni în fenomenul migraţiei medicilor şi în riscul desfiinţării centrelor de permanenţă, considerăm că ar trebui făcută corelarea cu creşterile tarifare a gărzilor din spitale şi că ar trebui ţinut cont de desfăşurarea gărzilor de permanenţă doar în program de noapte, weekend şi sărbători legale, astfel încât: plata corectă şi motivantă a orelor de gardă ar trebui să fie de 40 lei/oră pentru medici şi de 25 lei/oră pentru asistenţi.

Motivăm această propunere prin faptul că aceste sume sunt valori “brute”, după achitarea tuturor impozitelor şi taxelor (16% impozit, 5.5% sănătate, 10% pensie, 33% pentru trusa de urgenţă) ar rămâne o valoare “netă” de maxim 24 lei / oră pentru medici şi 17, 5 lei / oră pt. asistenţi, sub valoarea la care sunt remunerate în acest moment gărzile medicale în spital, în condiţii de noapte, week-end şi sărbători legale.

► plata medicului coordonator ar trebui să fie mai mare de 1,5 ori faţă de colegi (acum este mai mare de 1,1 ori) având în vedere multiplele atribuţii: răspunderea profesională, găsirea colaboratorilor, întocmirea graficului lunar de gărzi, rezolvarea înlocuirilor urgente, vizarea graficului la DSP şi CJAS, întocmirea şi depunerea rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale, verificarea stocurilor şi valabilităţii medicamentelor, verificarea condicii de prezenţă şi a rapoartelor de gardă, raportarea consulturilor, raportarea electronică xml, întocmirea şi trimiterea online a facturilor etc.

► susţinem îmbunătăţirea comunicării între medicii de familie prin utilizarea scrisorii medicale în locul adeverinţei medicale, plus a raportării rapide a consultului în SIUI.

► susţinem informarea adecvată a pacienţilor (care solicită prin dispeceratul medical de urgenţă intervenţii pentru urgenţe minore, prin serviciile de ambulanţă judeţene) asupra existenţei centrului de permanenţă cel mai apropiat şi a datelor de contact, în intervalul orar de funcţionare a centrului de permanenţă.
▌Propunem mediatizarea suplimentară a datelor centrelor de permanenţă prin CJAS, DSP, mass media locală, anunţuri / site propriu.

► susţinem propunerea de dotare a centrelor de permanenţă cu AED (defibrilatoare semiautomate sau automate externe) conform recomandărilor Consiliului European de Resuscitare şi a Consiliului Român de Resuscitare.
▌Completăm cu propunerea de dotare din surse proprii cu ECG (electrocardiograf) şi ecograf portabil.

► susţinem propunerea de actualizare a trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare adecvate
(antihistaminice H1, H2); actualizare aparatură monitorizare / evaluare (aspirator mobil pentru secreţii, garou),
materiale şi dispozitive auxiliare (folie supravieţuire, kit naştere, guler cervical).
▌Completăm cu propunerea de dotare cu mască de resuscitare (cu balon), otoscop (cu speculi sterilizabili), spatule de lemn ambalate steril / apăsătoare de limbă, trusă sterilă pentru scos fire, microperfuzor cu ac, comprese metalice (pentru arsuri), Gluconolactat de calciu şi magneziu fiole, role de cearceaf de hârtie.

► propunem simplificarea procesului de trimitere a Raportului de material & medicamente şi a Raportului de activitate centru de permanenţă (lunar, trimestrial, anual) prin trimiterea online / mail a datelor către DSP.

► propunem simplificarea înlocuirii de ultim moment (din cauze obiective) a unui membru al echipei de gardă din grafic prin anunţarea online / mail către DSP în timp real.

► propunem introducerea unei proceduri privind trierea pacienţilor cu boli eruptive contagioase la intrarea în sala de aşteptare a centrului de permanenţă, consultarea lor în cameră separată şi dezinfecţia postcontact infecţios.

► propunem introducerea unui sistem de feed-back al pacienţilor către centrul de permanenţă şi DSP (referitor la profesionalismul cadrelor medicale, dotare, timp de aşteptare etc.)

► ideal ar fi ca medicii de familie asociaţi în centrele de permanenţă să aibă program de funcţionare diurn complementar (astfel încât să acopere tot intervalul 8-20 în zilele lucrătoare luni-vineri) şi să prevadă în programator măcar 3 locuri /zi pentru urgenţe neprogramabile (neprevizibile).

Propunere Centre de permanentaIMG_0039