Contribuția de asigurări sociale de sănătate (sau CASS, pe scurt) este una dintre cele trei contribuții sociale obligatorii rămase în legislație de la data de 1 ianuarie 2018. Deși a fost păstrată de autorități, aceasta are de-acum o cotă unică, este datorată exclusiv de salariat și are o limită minimă de plată în cazul salariaților cu normă parțială. Prima declarare și plată a noii CASS se va face efectiv în februarie 2018.

Contribuția la sănătate, a doua contribuție socială obligatorie despre care scriem, este datorată, în principal, pentru veniturile din salarii și veniturile asimilate salariilor, conform Codului fiscal. Totodată, CASS mai este datorată, de exemplu, de persoanele care obțin venituri independente.

Cota de contribuție pentru CASS este, începând din ianuarie 2018, una unică: 10%. Până la finele anului trecut când contribuția încă era împărțită de angajator și de salariat, erau două cote diferite: 5,2% și 5,5%.

Astfel, contribuția la sănătate este datorată, în prezent, exclusiv de salariat. Totuși, plata efectivă a CASS către stat rămâne în continuare o obligație a angajatorului.

„Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în țară și în străinătate, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, o reprezintă câștigul brut”, dispune Codul fiscal.

Ce include câștigul brut? În esență, este vorba de veniturile din salarii, în bani și/sau în natură, sumele reprezentând participarea salariaților la profit, indemnizațiile lunare de neconcurență plătite de angajatori sau indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură (în afară de cele pentru acoperirea transportului și a cazării) acordate salariaților în perioada delegării sau a detașării.

Tot lunar sau trimestrial se fac declararea și plata CASS

Angajatorii sunt cei obligați legal să declare lunar contribuția la sănătate pentru salariații proprii. Mai precis, acest lucru se face cu ajutorul „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (formularul 112, care încă n-a fost adaptat la reorganizarea sistemului contribuțiilor).

Anumiți angajatori pot depune formularul 112 trimestrial, scrie în Codul fiscal. Depunerea trimestrială nu este altceva decât completarea și depunerea a trei declarații 112, câte una pentru fiecare lună din trimestru.

Referitor la calcularea și reținerea CASS, obligația revine tot angajatorilor. Atât declararea, cât și plata lunară sau trimestrială a CASS se fac până la data de 25 a lunii următoare plății veniturilor, respectiv până la data de 25 a lunii următoare trimestrului.

Concret, prima plată a noii contribuții la sănătate se va face în luna februarie a anului curent, pentru veniturile aferente lunii ianuarie 2018. Asta înseamnă că, în ianuarie 2018, angajatorii achită tot vechea contribuție, pentru că este vorba de veniturile aferente lunii decembrie 2017.

Declarația 112 se depune online, iar CASS se achită, potrivit Ordinului Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016, în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire”.

Important! În cazul salariaților part time sau cu plata în acord, CASS se achită la nivelul salariului minim brut (valoarea acestuia este de 1.900 de lei, începând de luna asta). Excepție fac persoanele care au mai multe contracte cu normă parțială, însă numai dacă obțin lunar cel puțin 1.900 de lei brut în total.

Concluzii

  • Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018, CASS este datorată exclusiv de salariat, însă este plătită efectiv tot de angajator.
  • Prima declarare și plată a noii CASS se face în luna februarie 2018, adică pentru veniturile aferente lunii ianuarie 2018.
  • În cazul salariaților cu normă parțială sau cu plata în acord, CASS 9la fel ca CAS) se achită în continuare ca pentru un salariu minim brut.

Vrei sa te implici si tu, click AICI.

Colegiul pacientilor, protectia pacientilor, drepturile pacientilor