Imunoterapia oncologică pe înțelesul pacienților – proiecte pentru pacienții cu cancer și aparținători. Regulament
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR
Proiectul „Imunoterapia oncologică pe înțelesul pacienților” este organizat de Asociația Pacientul 2.0, în parteneriat cu Centrul pentru Inovație în Medicină (InoMed), cu sprijinul Roche România.
Proiectul se desfășoară în perioada 1 mai 2018 – 31 decembrie 2018.
Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea în selecția de proiecte, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.
SECŢIUNEA 2. SELECŢIA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
În perioada 1 mai 2018 – 15 iunie 2018 pot fi înscrise proiectele.
În perioada 16 iunie 2018 – 1 iulie 2018 juriul evaluează proiectele.
Pe 1 iulie 2018 se anunță câștigătorul printr-un e-mail oficial.
Proiectul câştigător va fi implementat până la finalul anului 2018. Odată cu implementarea proiectului, câștigătorul se obligă să trimită către organizatori raportul final al acestuia.
SECŢIUNEA 3. SCOPUL PROIECTULUI
Scopul acestui demers constă în familiarizarea pacienților care suferă de cancer cu imunoterapia oncologică. De aceea, obiectivele proiectelor propuse de către participanți trebuie să aibă în vedere informarea corectă cu privire la această bordare terapeutică.
Propunerile înscrise în selecția de proiecte se pot adresa pacienților care suferă de: cancer de sân, cancer pulmonar, cancer colorectal, cancer de vezică urinară, cancere hematologice, cancer de prostata, cancer de piele.
SECŢIUNEA 4. MODUL DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI
În perioada 1 mai 2018 – 15 iunie 2018 participanții trebuie să completeze formularul oficial de înscriere, ce poate fi accesat mai jos:
Propunerile de proiecte vor fi evaluate de comisia alcătuită din: reprezentanți ai Asociației Pacientul 2.0, şi InoMed.
SECŢIUNEA 5. BURSELE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE
Premiul constă într-o bursă în valoare de 1.000 EUR, TVA inclus (echivalentul în lei la cursul din ziua efectuării plății) cu ajutorul căreia să poată fi implementat proiectul propus. Bursa poate acoperi întreg proiectul sau o parte a acestuia, în limita a 50% din bugetul proiectului.
În perioada 1 iulie 2018 – 7 iulie 2018 câștigătorul intră în posesia bursei.
În cazul în care câștigătorul nu confirmă datele de contact sau renunță la bursă, organizatorul își rezervă dreptul de a oferi bursa altui participant înscris în competiție.
SECŢIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE
La concurs pot participa asociaţii de pacienţi organizate în orice tip de asociere juridică sau nejuridică și care își desfășoară activitatea oriunde în România. Este important, însă, ca echipa să aibă un reprezentant cu care organizatorii să poată țină legătura și ale cărui date de contact corecte să fie oferite organizatorului.
SECŢIUNEA 7. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
Pacientul 2.0 va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs. După încheierea concursului, datele participanților vor fi păstrate și folosite doar în cazul altor proiecte realizate special pentru pacienți și asociații de pacienți și doar cu aprobarea prealabila a acestora.
SECŢIUNEA 8. REGULAMENTUL PROIECTULUI
Regulamentul proiectului este disponibil gratuit pe pagina de Facebook Sănătate în era digitală (https://www.facebook.com/Pacientul2.0/).
Regulament întocmit în data de 25 aprilie 2018.