Valabilitatea biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist în funcție de afecțiuni

Valabilitatea biletului de trimitere în funcție de afecțiuni:

• 30 de zile la bolile acute;

• 60 de zile la boli cronice;

• 90 de zile la management de caz

➢ Valabilitatea biletului de trimitere dupa ce pacientii au ajuns in clinica:

• episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, pe un bilet de trimitere, se decontează maximum 3 consultaţii pe asigurat, într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de către medicul de specialitate din specialităţile clinice.

• Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi, se decontează pe un bilet de trimitere maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună.

• Pentru asiguraţii care au bilet de trimitere de la medicul de familie – consultaţie management de caz, – se decontează maximum 2 consultaţii/semestru dacă în biletul de trimitere este evidenţiat „management de caz” pentru evaluarea bolilor cronice confirmate.

➢ Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical/domiciliu. Serviciile se acordă

atât pentru persoanele asigurate înscrise pe lista proprie, cât şi pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de

asigurări de sănătate(nu este nevoie de bilet de trimitere).

Cristian Sas – Expert in politici publice de sanatate