REFERAT DE APROBARE

La data de 8 decembrie 2019 Ministerul Sănătăţii organizează concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie.

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de rezidenţiat, Ministerul Sănătăţii poate încheia contracte cu universităţile de medicină şi farmacie în baza cărora se stabilesc atât obligaţiile şi responsabilităţile părţilor, cât şi sumele ocazionate de cheltuielile de organizare şi desfăşurare, suportate din taxa de înscriere la concurs.

În cadrul întâlnirii cu reprezentanţii universitatilor de medicină şi farmacie din data de 10 sept.2019, s-a stabilit menținerea taxei la valoarea din anul 2018 respectiv de de 400 lei/participant.

În cazul în care sunteţi de acord, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completarile ulterioare, am întocmit proiectul de Ordin privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 8 dcecembrie 2019, pe care vi-l supunem aprobării.

Acest Ordin urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

DIRECTOR GENERAL, Gabriela Angheloiu

Întoc. M.Chivu