Normele la contractul cadru in transparenta decizionala pe situl CNAS

Pe site-ul CNAS, in transparenta decizionala, gasiti proiectul de ordin privind prelungirea aplicabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, si pentru prorogarea unor termene.

Aici puteti accesa ordinul in integralitatea sa:

Proiect_Ordin_-privind_prelungirea_Normelor_metodologice_a_pachetelor_de_servicii_si_Contractul_cadru_2018-2019