Întrebare: Dacă mergem la farmacie, să cumpărăm un medicament, sau la
magazinul de lângă casă, pentru zahăr, şi nu găsim acolo produsele căutate, avem
voie să încercăm şi la altă farmacie/magazin din apropiere? Sau trebuie să
revenim acasă şi să completăm o altă declaraţie, pentru noul loc al deplasării?


Răspuns: Formularul declarației pe propria răspundere are o rubrică unde se completează locul/locurile deplasării, în acest sens se vor menționa locurile în care persoana se deplasează, în ordinea în care aceasta intenționează să-și desfășoare traseul. Astfel, se pot menționa mai multe locuri.