Mai jos gasiti expunerea de motive a intiatorului legii.

 

EXPUNERE DE MOTIVE

Propunere  legislativă  privind  acordarea tichetelor  de sănătate

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare introducerea tichetelor de sănătate. Angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă vor putea acorda, in conditiile legii, bonuri de valoare, denumite tichete de sănătate. Tichetele vor fi disponibile atât pe suport hârtie, cât si pe suport electronic.

Tichetele de sănătate vor fi integral suportate de către angajator, iar nivelul maxim al sumelor care vor putea fi acordate salariatilor sub formă de tichete de sănătate este contravaloarea a 6 salari de bază minime brute pe tară garantate in plată, pentru un

salariat, in decursul unui an fiscal. Sumele corespunzătoare tichetelor de sănătate acordate de către angajator vor fi deductibile la calculul impozitului pe profit, respectiv la calculul impozitului pe venit, iar pentru salariat vor fi scutite de plata impozitului pe venituri si a impozitelor sociale aferente.

Introducerea tichetelor de sănătate este o mâsură care vine in beneficiul angajatilor, pentru a le asigura acestora accesul la serviciile medicale de care au nevoie. Măsura vine si in favoarea angajatorului, care va avea astfel posibilitatea să acorde, in plus fată de salarii si in schimbul primei salariale, tichete pentru întretinerea sănătătii si capacitătii de muncă a personalului salarial.

Proiectul de lege are in vedere următoarele considerente:

  1. Angajatii cu salarii mici si cu posibilităti reduse nu dispun de resursele materiale necesare pentru a plăti servicii medicale mai costisitoare;
  2. Deoarece costurile medicale cresc de la an la an, multe companii din România renuntă la a mai asigura angajatilor servicii medicale lunare. În acest context, tichetele de sănătate pot veni in ajutorul angajatorului si angajatilor cu salarii mici si medii, care au nevoie să acceseze tratamente medicale personalizate;
  3. Tichetul de sănătate ii va oferi angajatului posibilitatea să acceseze aceste servicii medicale atunci când are nevoie;
  4. Tichetul de sănătate poate acoperi tratamente complexe precum servicii medicale de specialitate, de stomatologie, investigatii paraclinice si imagistice, servicii de balneofizioterapie si recuperare medicală, si retete medicale prescrise de personalul medical;
  1. Prin acordarea acestor tichete, angajatorul va încuraja salariatii să investească in propria sănătate.

Se are in vedere importanta efectuării controalelor medicale periodice, iar proiectul de lege promovează si sprijină accesul la îngrijirea medicală a cât mai multor persoane. Se pune accent deosebit pe prevenJia medicală in pachetul de servicii care va putea fi plătit cu tichete de sănătate, deoarece detectarea timpurie a unor posibile probleme de sănătate poate fi uneori vitală.

Descoperirea in fază incipientă a unei potentiale probleme medicale va determina costuri mai mici pentru tratamente si va creçte semnificativ sansele unei recuperări complete. Proiectul prevede încurajarea angajatorilor si angajatilor lor să beneficieze de servicii medicale complexe.

Precizam că in prezent, in mod frecvent plafoanele acordate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate (CNAS) sunt epuizate in primele zile ale lunii, motiv pentru care pacienJii sunt nevoiJi să plătească din propriile buzunare serviciile medicale, teoretic asigurate de la bugetul national pentru asigurări de sănătate. Tichetele de sănătate ar veni in ajutorul celor care trebuie să beneficieze de anumite servicii medicale pe care CNAS nu le mai poate deconta.

Practica oferii tichetelor de sănătate este întâlnită si in alte Tări. Municipalitătile din Finlanda oferă tichete de sănătate începând cu anul 2004, iar in Marea Britanie se pun la dispozitie tichete de sănătate pentru tratamente oftalmologice. Alte tari europene oferă tichete de sănătate pentru viitoare / noi mămici. Persoanele vârstnice din Hong Kong au posibilitatea să beneficieze de servicii medicale private, in plus fată de cele oferite la stat, prin intermediul unor tichete de sănătate puse la dispozitie de autorităti.

Având in vedere cele expuse mai sus, propunem spre dezbatere si aprobare Parlamentului României proiectul de lege privind acordarea tichetelor de sănătate.