21 Specialitati deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute,centre medicale

21 Specialitati deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute, centre medicale


Ministerul Sănătăţii a stabilit specialităţile deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 8 decembrie 2019, după cum urmează: anestezie şi terapie intensivă, boli infecţioase, cardiologie pediatrică, chirurgie pediatrică, epidemiologie, expertiza medicală a capacității de muncă, gastroenterologie pediatrică, hematologie, igienă, medicină nucleară, medicină de urgenţă, nefrologie pediatrică, neonatologie, neurologie pediatrică, oncologie medicală, ortopedie pediatrică, oncologie şi hematologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie, pneumologie pediatrică, psihiatrie pediatrică şi radioterapie.


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN

privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 8 decembrie 2019

Văzând Referatul de aprobare nr………………………….. al Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 18 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completarile ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 18 din Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completarile ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ORDIN:

Art. 1. – Se stabilesc specialităţile deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 8 decembrie 2019, după cum urmează: anestezie şi terapie intensivă, boli infecţioase, cardiologie pediatrică, chirurgie pediatrică, epidemiologie, expertiza medicală a capacității de muncă, gastroenterologie pediatrică, hematologie, igienă, medicină nucleară, medicină de urgenţă, nefrologie pediatrică, neonatologie, neurologie pediatrică, oncologie medicală, ortopedie pediatrică, oncologie şi hematologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie, pneumologie pediatrică, psihiatrie pediatrică şi radioterapie.

Art. 2. – Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, SORINA PINTEA

25 SEPT.2019

ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

___________________________________________________ Strada Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti, ROMÂNIA, cod:022432

e-mail: [email protected]

APROB, MINISTRUL SĂNĂTĂŢII

SORINA PINTEA REFERAT DE APROBARE

La data de 8 decembrie 2019 Ministerul Sănătăţii organizează concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie.

În vederea stabilirii specialităților și unităților sanitare clinice pentru care se poate organiza concurs de rezidențiat, s-a solicitat acestor unități transmiterea unei situații privind încadrarea cu medici, respectiv farmaciști ținand cont de structurile aprobate și normativele de personal în vigoare. Totodata s-a solicitat și o estimare a necesarului de specialiști pentru următorii 3-7 ani.

Analizînd situațiile transmise s-a constat: 

-un deficit major de personal (prin pensionare, migrație, lipsă de candidați la concursurile organizate) în specialități pentru care numărul de pacienți este crescut (anestezie și terapie intensivă, medicină de urgență, ortopedie pediatrică, pediatrie, psihiatrie, psihiatrie pediatrică)

- necesitatea asigurării cu specialiști a programelor naționale de oncologie și depistarea afecțiunilor oncologice (hematologie, medicină nucleară, oncologie medicală, oncologie și hematologie pediatrică, radioterapie)

- lipsa specialiștilor care asigură monitorizarea bolilor infecțioase și a infecțiilor nosocomiale (boli infecțioase, epidemiologie, igienă)

- lipsa specialiștilor pentru domeniul pediatric ( cardiologie pediatrică, chirurgie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, nefrologie pediatrică, pneumologie pediatrică, neonatologie, pediatrie, neurologie pediatrică).

- Deficitul major de specialiști de rețeaua de expertiză a capacității de muncă, subordonată Ministerului Muncii și Justiției Sociale

Având în vedere cele de mai sus propunem stabilirea specialităților deficitare pentru concursul de rezidențiat din nov.2019 după cum urmează: anestezie şi terapie intensivă, boli infecţioase, cardiologie pediatrică, chirurgie pediatrică, epidemiologie, expertiza medicală a capacității de muncă, gastroenterologie pediatrică, hematologie, igienă, medicină nucleară, medicină de urgenţă, nefrologie pediatrică, neonatologie, neurologie pediatrică, oncologie medicală, ortopedie pediatrică, oncologie şi hematologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie, pneumologie pediatrică, psihiatrie pediatrică şi radioterapie.

În conformitate cu art. 18 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completarile ulterioare, am întocmit proiectul de Ordin privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 8 decembrie 2019, pe care vi-l supunem aprobării.

După aprobare acest ordin urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea I

DIRECTOR GENERAL Gabriela Angheloiu

Întocm.M.Chivu

FIŞĂ DE AVIZARE INTERNĂ ORDIN

privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 8 decembrie 2019

STRUCTURA INIŢIATOARE

DATA SOLICITĂRII AVIZULUI

DATA OBŢINERII AVIZULUI

SEMNĂTURA ŞEFULUI STRUCTURII AVIZATOR

Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică

Director general Gabriela Angheloiu

STRUCTURA AVIZATOARE

Direcţia Generală Juridică şi Resurse Umane

Director General

Dana Constanța Eftimie

Serviciul Avizare Acte Normative

Secretar General Georgeta Bumbac

Persoane responsabilă de elaborarea proiectului: M.Chivu, e-mail [email protected]