Certificatul medico-legal: Locul și valoarea lui în justiție

Orice act medico-legal este o probă științifică în desfășurarea actului de justiție. Dintre actele medico-legale, certificatul medico-legal este singurul care se obține la cererea persoanei interesate. Toate celelalte acte medico-legale se efectuează la cererea poliției, procuraturii sau judecătoriei.

Persoanele fizice, de regulă victime ale unor acte de violență, accidente rutiere sau orice alte evenimente care au produs leziuni, pot solicita un certificat medico-legal. Acest certificat se obține prin examinarea nemijlocită a victimei în sediul instituției medico-legale.

Persoanele care pot solicita un certificat medico-legal sunt:

• Tineri care au împlinit vârsta de 16 ani;

• Părinți, pentru copii sub vârsta de 16 ani, ceea ce înseamnă că examinarea acestora se face în prezenta părintelui;

• Tutore sau autoritate tutelară, pentru persoanele puse sub tutelă;

• Curator în cazul în care s-a instituit curatela;

• Persoane care îi îngrijesc pe minori, altele decât cele menționate mai sus;

• Directorul unității pentru persoanele internate în cămine, spitale, internate școlare, precum și în alte asemenea instituții;

• Comandantul locului de detenție pentru persoanele condamnate și organul de urmărire penală sau instanța de judecată pentru persoanele aflate în stare de reținere sau de deținere;

• Orice altă persoană pentru copii găsiți, pentru persoanele debile mintal, pentru cei care nu se pot îngriji singuri și nici nu sunt în îngrijirea cuiva;

• Orice persoană juridică, pe bază de contract, pentru asigurații sau angajați săi.

Marea majoritate a certificatelor medico-legale se obțin, la cerere proprie, de către victimele agresiunilor sau ale accidentelor rutiere.

Enumerăm câteva dintre situațiile frecvente pentru care se solicită certificat medico-legal:

• Victime ale violenței intrafamiliale (femei agresate de soți sau concubini, copii agresați de părinți sau invers, bunici agresați de nepoți, etc.)

• Victime ale agresiunilor petrecute la școală, grădiniță, cămine, etc.

• Victime ale diverselor accidente (exemplu: vătămări din cauza calității precare a drumurilor, accidente în interiorul magazinelor, accidente în parcurile de distracții, accidente prilejuite de utilizarea unor aparate sau instalații, etc)

• Victime ale accidentelor de circulație.

• Agresiuni cu conotație sexuală (viol).

• Vătămări ca urmare a mușcăturilor de animale.

Pașii de urmat pentru obținerea unui certificat medico-legal:

  1. Foarte util, dar nu obligatoriu, este prezentarea victimei imediat după traumă într-un serviciu medical (exemplu: chirurgie, ORL, ortopedie, etc) și obținerea unui document medical care precizează diagnosticul și tratamentul necesar a fi aplicat.
  2. Prezentarea la instituția de medicină legală, obligatoriu în primele 30 de zile de la momentul evenimentului traumatic suferit.
  3. În vederea consultului medico-legal victima se legitimează obligatoriu cu un act de identitate cu fotografie (carte de identitate, pașaport). În situații de excepție se poate elibera certificatul medico-legal și cu amprentarea degetului index de la mâna stângă a celui ce urmează a fi consultat medico-legal.
  4. Achitarea unei sume de 39 lei, reprezentând contravaloarea eliberării certificatului medico-legal, pentru care se primește chitanța aferentă.
  5. Certificatul medico-legal se timbrează obligatoriu cu un timbru fiscal cu valoare mică (1 – 2 lei), motiv pentru care victima trebuie sa-l achiziționeze anterior prezentării la instituția medico-legală (de obicei de la postă), pentru a putea intra in posesia certificatului medico-legal.
  6. Înainte de începerea consultului medico-legal persoana trebuie să completeze o cerere tip cu datele sale de identitate din C.I. și un scurt istoric referitor la evenimentul traumatic pentru care solicită certificat medico-legal, în mod deosebit privind data producerii acestuia și felul traumatismului.

Certificatul medico-legal se redactează în două exemplare; un exemplar se înmânează persoanei care l-a solicitat iar cel de-al doilea exemplar se păstrează în arhiva serviciului de medicină legală, de unde se poate solicita de către titularul actului oricând o copie.

În situația in care evoluția leziunilor posttraumatice este nefavorabilă după eliberarea certificatului medico-legal se poate face reexaminarea victimei pe baza unor documente medicale care certifică apariția unor complicații. În această situație concluziile inițiale ale certificatului medico-legal se modifică în sensul suplimentării numărului de zile de îngrijiri medicale. Aceste aspecte se notează într-un document intitulat ”completare la certificatul medico-legal”, ce face parte integrantă din certificatul medico-legal inițial.

Există câteva tipuri speciale de certificate medico-legale utile și ele, de asemenea, în justiție sau la cabinetele notariale și anume:

• certificate medico-legale pentru dobândirea sau redobândirea unor îndeletniciri (carnet de conducere auto, permis de port armă) sau

• certificate medico-legale psihiatrice care atestă (sau nu) capacitatea de exercițiu a unei persoane în vederea întocmirii unor acte de dispoziție (acte notariale).

Metodologia de obținere a acestor certificate este mai complexă și presupune un consult al unor medici din diverse specialități: psihiatrie, oftalmologie, ORL, etc. Prețul acestor certificate este diferit de prețul unui certificat medico-legal traumatologic.

Certificatul medico-legal odată obținut este utilizat în justiție în sensul că la plângerea pe care o face victima la poliție, procuratură sau judecătorie anexează certificatul medico-legal care relevă trauma suferită, gravitatea leziunilor, mecanismul de producere al acestora și numărul de zile de îngrijiri medicale. În funcție de toate acestea se face ulterior încadrarea juridică a faptei.


Autori:

conf. univ. dr. Camelia Buhaș;

conf. univ. dr. Gabriel Mihalache