Convocare Adunare Generala a Asociatilor

Asociatia Colegiul Pacientilor, prin presedintele Consiliului Director, Cristian Traian Sas, convoaca Adunarea Generala a Asociatilor in data de 16.04.2021, ora 12 la sediul Asociatiei din Bucuresti, sect 1, Bld. Bucurestii Noi, nr 60, bl 4, scara B, et 2, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Incetarea la cerere a calitatii de membru fondator al Asociatiei a dlui Stelian SARLEA

2.Cooptarea unui nou membru fondator in persoana dnei Marilena NICOLAE

3.Actualizare nume si date de identificare ale asociatului Ramona DASCAL

4.Modificarea componentei Consiliului Director, in sensul alegerii unui nou Vice-presedinte responsabil de comunicare si imagine

5.Actualizarea Statutului Asociatiei ca urmare a modificarilor mentionate la punctele anterioare

6.Abrogare Act Constitutiv al Asociatiei si actualizarea Statutului Asociatiei ca urmare a modificarilor legislative

7.Diverse

Vă adresăm rugămintea de a asigura prezenţa membrilor Adunării Generale a Asociaţilor la această şedinţă.

Presedinte

Cristian Traian SAS