Finalizare proiect- Cod MYSmis 110676

Asociatia Colegiul Pacienţilor anunţă finalizarea implementarii proiectului: ”Dezvoltarea capacităţii Asociaţiei Colegiul Pacienţilor de a se implica în formularea şi promovarea de alternative la politicile de sănătate publică iniţiate de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate”, cod my Smis 110676, finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa.

Proiectul a avut ca obiectiv general formularea şi promovarea de propuneri alternative viabile la politicile de sănătate publică iniţiate de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, propuneri care să conducă la creşterea calităţii şi accesibilităţii actului medical către populaţie.

Principalele rezultate obtinute în urma implementării acestui proiect:

Au fost elaborate si depuse in cadrul proiectului 3 politici publice alternative în domeniul sănătăţii publice (subdomeniile ambulatoriu, paraclinic, spitalizare).

A fost organizat un curs de formare specific domeniului public de sanatate pentru 20 persoane selectate din cadrul grupului ţintă

Au fost organizate 9 workshopuri si 10 mese rotunde cu teme din domeniul sanatatii publice la care au participat peste 300 persoane din cadrul ONG-urilor, parteneri sociali şi personal din instituţii publice

Tipărirea şi editarea unui manual (în 100 exemplare) ce cuprinde concluzii formulate de grupul ţintă şi 3 politici alternative elaborate în domeniul sănătăţii publice