Inscrierea / schimbarea medicului de familie

Dreptul la asistenta medicala ne este garantat tuturor. Trebuie sa avem un medic de familie de la nastere si pana la varsta a treia pentru a ne inbunatati calitatea vietii.

Inscrirea la medicul de familie se face printr-o cerere, o copie a actului de identitate si un document justificativ al platii CAS daca este cazul. Cardul de sanatate este important pentru persoanele eligibile deoarece fara el serviciile medicale nu pot fi validate in sistemul asigurarilor de sanatate.

Schimbarea medicului de familie se realizeaza printr-o cerere de transfer catre noul medic si este la libera alegere a pacientului.

Daca medicul la care doriti sa va inscrieti este din alt judet decat cel in care lucrati / locuiti, atunci, pe langa cele de mai sus, va trebui:

a. sa comunicati angajatorului dvs. sau institutiei care va plateste asigurarea de sanatate sa transmita lista nominala casei judetene de asigurari de sanatate in care se afla cabinetul medicului pe care l-ati ales;

b. sa prezentati medicului la care va inscrieti o copie dupa ordinul de plata sau dupa un document din care sa reiasa ca plata contributiei dumneavoastra se face catre casa de asigurari din judetul respectiv.

Nici un asigurat nu are dreptul de a figura pe listele a doi sau mai multi medici de aceeasi specialitate (medic de familie sau stomatolog). In caz contrar, nu veti mai beneficia de nici unul din drepturile asiguratului, prevazute in Legea asigurarilor de sanatate.

Schimbarea medicului de familie nu se poate face decat dupa cel putin 6 luni de la ultima inscriere.

Colegiul Pacientilor – Asociatie de pacienti, protectia pacientilor, drepturile pacientilor, asigurari private de sanatate, asigurari publice de sanatate, CAS, CNAS.