Mark Copas ni se alătură ca si consilier principal pentru implicarea sectorului privat

Mark Copas ni se alătură ca si consilier principal pentru implicarea sectorului privat (Senior Advisor for Private Sector Engagement).

Cu o experiență extinsă în domeniul Telecomunicațiilor, IT și Tehnologie și Dezvoltare Internațională, Mark vine cu expertiză extinsă în domeniul PSE obținută în proiecte de dezvoltare în Bangladesh și Rwanda. Mark a lucrat ca și consultat pentru ONG-uri internaționale, cum ar fi Action Contre le Faim, și The Mekong Club și a consultat pentru Winrock International.

Mark a fost implicat în proiecte legate de apă, canalizare și sănătate (WASH), educație și combatere a traficului de persoane, a creat abordări inovatoare pentru a angaja organizații multinaționale majore in proiecte locale. Cel mai recent rol al său a fost director de inovație la o unitate de învățământ superior pentru femei din Rwanda.

În acest nou rol la Colegiul Pacientilor, Mark va conduce efortul nostru pentru creșterea și dezvoltarea parteneriatelor noastre cu sectorul privat din România.


English translation:

Mark Copas joins us as our Senior Advisor for Private Sector Engagement.

With an extensive background in Telecoms, IT and Tech and International Development, Mark comes with extensive PSE expertise gained whilst engaged in development projects in Bangladesh and Rwanda.

He has worked and consulted for international NGOs, such as Action Contre le Faim, and The Mekong Club, and consulted for Winrock International. He has been involved in Water, Sanitation and Health (WASH), Education, and Anti Human Trafficking, has created innovative approaches to engaging with major multi-national organisations.

His latest role was as Director of Innovation at a Women’s Higher Educational establishment in Rwanda.

In this new role at Colegiul Pacientilor, Mark will lead our drive to increase and grow our Private Sector partnerships across Romania.