Servicii de ingrijiri medicale la domiciliu decontate de CAS

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă asiguratilor pe baza de recomandare, tinand seama de starea de sanatate a acestora.

Pot recomanda servicii de îngrijiri medicale la domiciliu: medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie, medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor, medici aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se recomandă pentru pacienții cu status de performanță ECOG3 (imobilizat 50% la pat sau fotoliu) sau ECOG4 (complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază).

Pachetul de servicii medicale de baza pentru ingrijiri medicale la domiciliu cuprinde:

1.      Masurarea parametrilor fiziologici ( temperatură, respiraţie, puls, TA, diureză)

2.      Administrarea medicamentelor

3.      Administrarea medicamentelor intravenos

4.      Sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare şi administrarea medicamentelor intravezical pe sondă vezicală

5.      Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasă, cu respectarea legislaţiei în vigoare

6.      Alimentarea artificială pe gastrostomă/sondă gastrică şi educarea asiguratului/aparţinătorilor

7.      Alimentarea pasivă, pentru bolnavii cu tulburări de deglutiţie, inclusiv instruirea asiguratului/aparţinătorului

8.      Clismă cu scop evacuator

9.      Spălătură vaginală în cazuri de deficit motor

10.  Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare/escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor

11.  Manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: posturi de drenaj bronşic, tapotaj, fizioterapie respiratorie

12.  Îngrijirea plăgilor simple şi/sau suprainfectate/suprimarea firelor

13.  Îngrijirea escarelor multiple

14.  Îngrijirea stomelor

15.  Îngrijirea fistulelor

16.  Îngrijirea tubului de dren şi instruirea asiguratului

17.  Ingrijirea canulei traheale şi instruirea asiguratului

18.  Aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia urinei

19.  Ventilaţie noninvazivă

20.  Alimentaţie parenterală - alimentaţie artificială pe cateter venos central sau periferic

21.  Kinetoterapie individuala (se efectuează doar de fizioterapeutul, care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu)

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se stabileşte de medicul care a făcut recomandarea, cu obligativitatea precizării ritmicităţii/periodicităţii serviciilor, dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni în mai multe etape (episoade de îngrijire). Un episod de îngrijire este de maxim 15 zile de îngrijiri, respectiv maximum 30 de zile pentru situaţiile justificate medical de către medicul care face recomandarea.

În situaţia în care, conform recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile/în ultimele 11 luni se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile.

Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu acordă servicii conform unui plan de îngrijiri stabilit în conformitate cu recomandările făcute de către medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi medicii de specialitate din spital, zilnic, inclusiv sâmbăta, duminica şi în timpul sărbătorilor legale.

Planul de îngrijiri poate fi modificat numai cu avizul medicului care a emis recomandarea de îngrijiri medicale la domiciliu, aviz transmis electronic, certificat cu semnătura electronică extinsă/calificată a acestuia.

Pentru ca asiguratul să beneficieze de îngrijiri la domiciliu gratuite, aceste servicii trebuie să fie acordate de un furnizor aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate.