CARDUL EUROPEAN DE SANATATE

CARDUL EUROPEAN DE SANATATE

Pentru ca sunteți asigurat în România puteți solicita casei de asigurări în evidența căreia vă aflați Cardul european de sănătate. Acesta vă asigură accesul, la nevoie, la servicii medicale necesare în caz de ședere temporară în statele membre ale Uniuni Europene, Spațiul Economic European (SEE) si Elveția.

Dacă aveți Cardul european de sănătate NU veți plăti pentru serviciile medicale de care beneficiați, cu condiția ca furnizorul de servicii la care apelați să fie în relație contractuală cu sistemul de asigurări din țara respectivă.

Cum se eliberează Cardul european de sănătate?

Acest card se eliberează la cerere. Tot ce trebuie să faceți este să depuneți la sediul casei de asigurări în evidenţa căreia vă aflați o solicitare în scris, o copie după cartea de identitate sau a certificatului de naștere – în cazul minorilor.

În termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în sistem a cererii veți primi cardul. În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea Cardului European, casa de asigurări de sănătate vă va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP).

Costul cardului european este acoperit din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Perioada de valabilitate a cardului european de asigurări de sănătate este de 6 luni de la data emiterii.

Atenție! Cardul european de sănătate NU acoperă serviciile medicale planificate, ci doar serviciile medicale de urgență!

În cazul în care călătoriți în afara spațiului UE, SEE sau Elveția este recomandat să încheiați o asigurare privată de sănătate costurile cu serviciile medicale putand fi foarte mari.

Persoanele neasigurate din România NU beneficiază de Cardul european de sănătate. În acest caz este recomandat să încheiați o poliță de asigurări privată, valabilă pe perioada vacanței.

În caz contrar, serviciile medicale pe care le solicitați vă vor fi acordate contra cost.

 

%d blogeri au apreciat: