Cum puteți efectua PET/CT gratuit, prin decontare CNAS

Decontarea examinării PET/CT în cadrul Sistemului Asigurărilor Sociale de Sănătate este posibilă dacă pacientul se încadrează într-unul din criteriile de eligibilitate prezentate mai jos. 

Criteriile de faţă au fost publicate pe site-ul CNAS, investigaţiile PET/CT fiind decontate de catre Casele de Asigurări de Sănătate numai pentru următoarele afecţiuni (extras cf Ordinului pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul Sistemului de Asigurări Sociale de Sănătate pentru anii 2013 – 2014, nr. 423/29.03.2013 – Ministerul Sănătăţii; nr. 191/29.03.2013 – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate – Anexa 8G):

PET-CT ADULŢI – Aplicabilitate & Recomandări:
Nodul pulmonar (NPS)
 • nodul pulmonar solitar (NPS) pentru care un diagnostic nu a putut fi stabilit printr-o puncţie-biopsie – din cauza tentativei de puncţie nereuşite;
 • când NPS este inaccesibil pentru procedura de de puncţie-biopsie;
 • când există contraindicaţie pentru utilizarea procedurii de puncţie-biopsie
Cancerul tiroidian 
 • în cazul în care recurenţa sau persistenţa bolii este suspectată pe baza tiroglobulinei (TG) crescute, atunci când studiile standard imagistice (CT şi/sau RMN) sunt negative sau incerte
Tumori cu celule germinale
 • în cazul în care se suspectează recurenţa bolii pe baza unor valori crescute ale markerilor tumorali (beta gonadotrofină corionică umană (hCG) şi/sau alfafetoproteină (AFP)), iar testele standard imagistice (CT şi/sau RMN) sunt negative;
 • atunci când rezecţia chirurgicală curativă este luată în considerare pentru o masă persistentă, după tratamentul primar al unui seminom
Cancerul 
colo-rectal
 • în cazul în care se suspectează boala recurentă pe baza unor valori crescute şi/sau în creştere ale antigenului carcinoembrionic (ACE/CEA), atunci când testele standrad imagistice (CT şi/sau RMN) sunt negative sau incerte;
 • pentru evaluarea pacienţilor cu leziuni metastatice operabile
Limfoame 
Hodgkin sau non-Hodgkin
 • pentru evaluarea formaţiunilor reziduale
 • pentru evaluarea suspiciunii de recidivă la un pacient cu limfom Hodgkin sau non-Hodgkin, atunci când testele standard imagistice (CT şi/sau RMN) sun neconcludente;
 • pentru evaluarea răspunsului în stadiile incipiente, după două sau trei cicluri de chimioterapie şi la terminarea tratamentului
Cancerul bronho-pulmonar Cancerul bronhopulmonar non-microcelular (CBPNM)

 • pentru cazurile în care rezecţia chirurgicală curativă este considerată pe baza testelor imagistice standard (CT şi/sau/RMN) negative sau neconcludente;

Cancerul bronhopulomnar non-microcelular şi microcelular

 • pentru stadializare, atunci când testele standard imagistice (CT şi/sau RMN) sunt neconcludente şi este luată în considerare o modalitate terapeutică combinată (chimioterapie şi radioterapie)
Neoplazii ale capului şi gâtului
 • evaluarea bolii reziduale şi/sau a recidivelor când testele stadard imagistice (CT şi/sau RMN) sunt neconcludente
Melanom 
malign
 • leziuni metastatice cu indicaţie chirurgicală când examinările standard imagistice (CT şi/sau RMN) sunt neconcludente
Neoplasm 
esofagian, gastric sau pancreatic
 • evaluarea cazurilor cu indicaţie chirurgicală cu intenţie de radicalitate, atunci când testele standard imagistice (CT şi/sau RMN) sunt neconcludente
Neoplasm 
de ovar
 • evaluarea cazurilor cu suspiciune de recidivă în urma unor rezultate alterate ale examenelor de laborator, (CA-125) ridicat, cun investigaţii imagistice standard (CT şi/sau RMN) neconcludente sau negative
Neoplasm 
mamar
 • evaluarea cazurilor de suspiciune de recidivă locală sau la distanţă în cazul investigaţiilor imagistice standard (CT şi/sau RMN) neconcludente;
 • evaluarea cazurilor cu leziuni metastatice considerate operabile, pe baza testelor standard imagistice (CT şi/sau RMN)
Sarcoame osoase sau de părţi moi
 • evaluarea cazrilor cu indicaţie chirurgicală cu intenţie de radicalitate, atunci când testele standard imagistice (CT şi/sau RMN) sunt neconcludente sau negative
GIST,
Tumori neuroendocrine 
 • evaluarea răspunsului terapeutic, atunci când testele standard imagistice (CT şi/sau RMN) sunt neconcludente
Tumori oculte
 • localizarea tumorilor oculte la pacienţii cu metastaze cu punct de plecae neprecizat, atunci când testele standard imagistice (CT şi/sau RMN) sunt neconcludente sau negative

Indicaţii Pediatrice – PET-CT COPII

Limfoame
Limfom Hodgkin
 • stadializare
 • evaluarea răspunsului terapeutic
Limfom non-Hodgkin T şi B
 • stadializare
 • evaluarea răspunsului terapeutic
Sarcoame şi tumopri
de părţi moi
 • stadializare
 • evaluarea răspunsului terapeutic
 Neuroblastom
 • stadializare
 • evaluare răspunsului terapeutic
Retinoblastom
 • stadializare
 • evaluarea răspunsului terapeurtic
Tumori hepatice
 • stadializare
 • evaluarea răspunsului terapeutic
Metastaze
 • cu punct de plecare neprecizat
Tumori rare
 • Specifice adultului, cu aceleaşi indicaţii ca şi la adult (cc. colo+rectal, carcinom ORL, tumori germinale, tumori cutanate, tumoră pancreatică, tumoră tiroidiană, GIST, tumoră pulmonară)
Tumori
care nu pot fi diagnosticate
 • încadrate prin alte examinări paraclinice
Tumori cu evoluţie necorespunzătoare
 • ca urmare a tratamentului aplicat (reevaluare diagnostic)
Documentele necesare:
 • Documentul principal este reprezentat de referatul medical, completat de medicul curant – oncolog sau hematolog (după caz), avizat de coordonatorul de program oncologic, însoţit de un Bilet de trimitere pentru investigaţii PET-CT (tipizat), după obţinerea Deciziei de aprobare de la Comisia de Experţi a Casei Naţionale de Sănătate.
 • În vederea aprobării decontării investigaţiilor PET/CT în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, pacienţii trebuie să depună la casele de asigurări de sănătate locale, OPSNAJ câte un dosar care să conţină obligatoriu următoarele documente:
  • Copia actului de identitate;
  • Consimţământul pacientului;
  • Referatul de justificare parafat şi semnat de medicul oncolog curant/ medicul hematolog şi validat de medicul coordonator de program;
  • Rezultatul investigaţiilor care susţin diagnosticul şi evoluţia bolii;
  • Rezultatul examinării anterioare PET/CT, dacă este cazul.
  • Biletul de trimitere pentru PET-CT (formular tipizat)
 • Dosarele se depun la Casele de Asigurări de Sănătate judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, OPSNAJ, care le transmit prin fax, e-mail sau poştă la CNAS cu adresă de înaintare, având numărul de înregistrare al casei de asigurări de sănătate trimiţătoare, respective;
 • Conform actelor normative în vigoare, întreaga responsabilitate pentru dosarele incomplete revine în exclusivitate medicului curant şi caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află pacienţii, ele fiind respinse de drept;
 • Comisia de experţi a CNAS analizează în sesiuni ordinare sau extraordinare lunare dosarele depuse şi emite decizii de aprobare / respingere a efectuării explorării;
 • Decizia este comunicată pacientului în format electronic (fax sau e-mail) la adresele de contact din referat şi către CAS în original;
 • Împreună cu documentele enumerate mai sus şi cu Decizia de aprobare a Comisiei de experţi CNAS, pacientul se poate programa la furnizorul de servicii medicale şi poate efectua examinarea PET/CT;
 • Rezultatul investigaţiei va fi dus de către pacient atât in original cât şi in copie la medicul oncolog/hematolog curant.

În cazul în care doctorul dumneavoastră v-a recomandat și alte investigații imagistice pentru stabilirea diagnosticului sau pentru monitorizarea răspunsului la tratament, puteți găsi mai multe informații la Secțiunea Imagistică.

Secțiune realizată cu sprijinul Affidea_logos_RGB_5