Politica de confidențialitate


Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociatiei Colegiul Pacientilor în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.colegiulpacientilor.org (“Site-ul”).

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Asociatia Colegiul Pacientilor va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact /implica-te, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Dacă deveniți utilizator înregistrat (sectiunea logare) sunteți responsabil pentru păstrarea secretului parolelor, informațiilor de conectare și ale contului.

Scopurile și temeiurile de prelucrării

1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Asociatia Colegiul Pacientilor prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

  1. pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind serviciile medicale oferite de Asociatia Colegiul Pacientilor, prin intermediul Site-ului.
  2. pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului.

Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

2. Daca sunteti donator, Asociatiei Colegiul Pacientilor utilizeaza datele dumneavoastra de contact pentru a comunica cu dvs. in legatura cu activitatea organizatiei, proiecte, evenimente si orice alte informatii relevante.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3. Daca sunteti beneficiar al unuia dintre proiecte noastre sau sunteti abonat la newsletter:

Asociatia Colegiul Pacientilor poate utiliza datele dvs de contact pentru a furniza informatii despre rapoartele de activitate, proiectele anterioare, in curs sau viitoare, evenimente, communicate de presa, sondaje sau orice alte informatii relevante si specifice ce tin de activitatea noastra.

In acest caz ne bazam pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre in functie de domeniul nostrum de activitate.

Asociatia Colegiul Pacientilor poate utiliza, de asemenea, datele dvs pentru a va furniza in forma electronica comunicari in legatura cu activitatea noastra, proiecte, evenimente si orice alte informatii relevante, dar numai daca v-ati abonat sau v-ati dat consimtamantul pentru o astfel de prelucrare. Puteti oricand sa va retrageti consimntamantul scriindu-ne la [email protected]

Furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Asociatia Colegiul Pacientilor va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Asociatia Colegiul Pacientilor va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Asociatia Colegiul Pacientilor pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

• dreptul de acces la date va permite sa obtineti confirmarea ca datele dvs personale sunt prelucrate de noi, precum si detalii relevante ale acestor activitati de prelucrare

• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea de către Asociatia Colegiul Pacientilor a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete

• dreptul la ștergerea datelor va permite sa obtineti stergerea datelor dvs personale in anumite cazuri (daca datele nu mai sunt necesare in raport cu scopul pentru care au fost colectate)

• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

◦ persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

◦ prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

◦ operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, frecvent utilizat, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Asociatia Colegiul Pacientilor către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

• dreptul de a formula obiectii va permite sa va opuneti prelucrarii in continuare a datelor dvs personale in conditiile si limitele stabilitate de lege

• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate vă rugăm să vă adresați la [email protected]