DESPRE POLITICA URBANĂ A ROMANIEI

Am participat azi la o intalnire interesanta organizata de Banca Mondiala cu reprezentati ai mai multor organizatii neguvernamentale active in regiunea de dezvoltare Nord -Vest subiectul fiind Politica Urbana a Rmaniei. Echipa Băncii Mondiale desfășoară o serie de consultări și ateliere de lucru online cu actori locali, regionali și naționali, cu scopul de a sprijini elaborarea politicii urbane prin identificarea provocărilor și nevoilor existente pe plan local, a soluțiilor posibile pentru aceste provocări, precum și a modelelor de bună practică ce ar putea fi replicate la scară națională.

Din partea Colegiului Pacientilor au participat Marilena Nicolae, Florin Cucos si Cristian Sas, contributia noastra fiind un imput de la firul ierbii pe partea de sanatate si interactiunea cu autoritatile locale.

Politica Urbană reprezintă viziunea de dezvoltare urbană durabilă, incluzivă și rezilientă a României. Politica Urbană stabilește o agendă comună a autorităților publice de la nivel central și local pentru îmbunătățirea cadrului de dezvoltare urbană, prin furnizarea unui set de măsuri coerente și prin coordonarea și corelarea domeniilor sectoriale și a diferiților actori.

Politica Urbană cuprinde un set de principii directoare de planificare, dezvoltare, management și susținere a zonelor urbane de toate dimensiunile, ca rezultat al unui proces colaborativ și de stabilire a responsabilităților între toate nivelurile de guvernare, bazat pe implicarea tuturor actorilor urbani relevanți, inclusiv societatea civilă și sectorul privat.

Politica Urbană respectă principiul autonomiei locale și subsidiarității. Nu are rolul de a înlocui politicile urbane și strategiile locale, ci de a le fundamenta.

O politică urbană națională pentru toate categoriile de zone urbane este fundamentală în implementarea obiectivelor de dezvoltare ale Noii Agende Urbane aprobate în cadrul Conferinței Habitat III a Organizației Națiunilor Unite, în 2016, respectiv în implementarea acțiunilor Agendei Urbane pentru UE.

Este elaborată în conformitate cu prevederile Noii Carte de la Leipzig, document ce va fi aprobat în cadrul Președinției Germaniei la Consiliul UE, semestrul II 2020.

Va asigura un cadru unic de planificare care va fundamenta programele de finanțare cu fonduri europene și naționale, pregătind astfel următorul exercițiu de finanțare 2021-2027. Va fi adoptată prin Hotărâre de Guvern